ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายณัฐภัทร ใจหมั้นปางมะกาดวิทยาลาออกจากราชการ 
2นายฤทธิกร เกียรติกุลภักดีดอยเวียงผาพิทยาโรงเรียนประชาราชวิทยา สพม.ลำปาง
3บ้านดินดำลาออกจากราชการ