ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางศรีตนุ ชัยวรบ้านแม่พุงลาออกจากราชการ 
2นางสาวอรอุมา สุมาตราบ้านห้วยไคร้โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
3นางสุธีอร จุใจชุมชนบ้านกู่ฯลาออกจากราชการ